Zoek

Ouderbetrokkenheid

Een goed contact tussen school en thuis is belangrijk voor de kinderen, de school en voor de ouders. Korte vragen of opmerkingen aan de leerkracht kunnen het beste voor schooltijd verstuurd worden via Social Schools. Wanneer u iets wilt bespreken met de leerkracht, kan dat het beste even na schooltijd. Voor uitgebreidere vragen maken we graag een afspraak.Voor de communicatie richting ouders maken we gebruik van SocialSchools, een online omgeving waarbij ouders een eigen account aanmaken. Via SocialSchools verstuurt de school de maandelijkse nieuwsbrieven en andere informatie.Ook betrekken wij ouders graag actief bij de vieringen bij ons op school. Dit gaat niet alleen om de Christelijke feestdagen, maar ook over de opening van het nieuwe schooljaar, of de afsluiting van de verschillende themaweken.