Zoek

Identiteit

Onze school is een open, protestants-christelijke basisschool. Iedereen die zich thuis voelt bij ons gedachtengoed is van harte welkom op

IKC  ’t Kompas.

Wij geven vorm aan onze identiteit door dagelijks met elkaar stil te staan in een moment van bezinning. Dit doen wij aan de hand van de methode Trefwoord; waarbij we stilstaan bij de boodschap die verborgen zit in bijvoorbeeld bijbelverhalen, gedichten en spiegelverhalen. Basisbegrippen hierbij zijn respect en begrip voor een ander, en samen leef je niet alleen.

Wij vieren op school samen met de kinderen en ouders de Christelijke feesten zoals Kerst en Pasen, maar staan ook stil bij feesten uit andere culteren en geloven.