Zoek

Visie

Op ’t Kompas willen we dat kinderen elke dag met plezier naar school komen en zich kunnen ontwikkelen in een veilige, plezierige en uitdagende omgeving. Die ontwikkeling bestaat uit het opdoen van kennis maar ook het leren omgaan met zichzelf in relatie tot de ander.

We creëren een veilige en rustige basis door voorspelbaarheid en structuur te bieden. Vanuit deze basis stimuleren we kinderen om zich vol zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid optimaal te ontwikkelen. Door een uitdagende leeromgeving te bieden motiveren we kinderen om de volgende stap in de ontwikkeling te zetten.

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze zich betrokken voelen bij zowel de leerstof als bij de school als gemeenschap. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen van elk leerniveau voldoende uitgedaagd worden. Door ze uit te dagen leren we de kinderen niet op te geven, maar om juist door te zetten en in zichzelf te geloven dat ze de doelen kunnen bereiken waar ze voor werken.

Directie

Marjolein Wildeboer, directeur

Aanwezig op ma,di,wo en do

Lydia Adams, teamleider

Aanwezig op ma,di, wo en vr

info@tkompas.nl