Zoek

Visie

In ons onderwijs op IKC ‘t Kompas vergroten we de wereld van elke leerling op cognitief, creatief, cultureel, motorisch & sociaal-emotioneel terrein. Dit is terug te zien in elke les en ook bijvoorbeeld in de plusklas-ateliers-muziekles-taaltuin. De leerlingen zijn optimaal toegerust op het vervolgonderwijs. Op IKC ‘t Kompas geven leerkrachten les volgens een bewezen aanpak waardoor alle leerlingen tot leren komen. De afspraken omtrent didactisch en pedagogisch handelen zijn vastgelegd, zichtbaar in de school en zichtbaar in het handelen van alle leerkrachten. In ons veilig pedagogisch klimaat zijn wij duidelijk, bieden we structuur en handelen we consequent. Wij benaderen elkaar op een positieve manier en spreken elkaar aan op gewenst gedrag. In ons pedagogisch klimaat is iedereen waardevol en hebben we hart voor elkaar. De leerlingen nemen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en voor elkaar. Als team communiceren wij op een professionele en respectvolle wijze, waarbij aandacht is voor horen en gehoord worden. Er is sprake van een veilig klimaat, waarbij we vanuit vertrouwen om hulp vragen en hulp aanbieden. Wij geven elkaar feedback. Wij leren van en met elkaar, hebben aandacht voor ieders kennis en talenten en geven de mogelijkheid dit in te zetten. Vanuit gezamenlijke doelen werken wij als leerkrachten samen met leerlingen, ouders en externen en staan wij open om met en van elkaar te leren. We luisteren naar elkaar en willen elkaar begrijpen. We steunen elkaar!