Zoek

Cultuur en ateliers

Op school is een cultuurcoördinator aanwezig. Zo zorgen we  ervoor dat onze leerlingen in aanraking komen met cultuureducatie. Dit doen we door middel van wekelijkse lessen muziek, beeldende vorming en drama.

Naast de lessen in de klas worden twee keer per jaar gedurende 3 weken ateliers georganiseerd voor alle leerlingen. Naast expressieve, artistieke of muzikale activiteiten komen ook onderdelen als techniek, koken en dans aan bod. Met behulp van ouders en leerkrachten zijn we in staat de kinderen te begeleiden in zich uit- en inleven in hun eigen gekozen onderwerp.

Het doel van werken in ateliers is dat de kinderen zich verder verdiepen in een onderdeel dat hen aanspreekt of kunnen kennismaken met nieuwe onderwerpen en activiteiten. Deze ateliers zijn groep overstijgend, wat inhoudt dat kinderen uit verschillende leerjaren samen hun interesses volgen.

Daarnaast worden er 3 keer per jaar themaweken op school georganiseerd: De Kinderboekenweek, Gezonde Leefstijl en een vrij thema.