Zoek

Schooltijden

Vanaf 1 september 2017 werken we op 't Kompas met een 5-gelijke-dagen model. Dat betekent dat de kinderen elke dag tot 14.00 uur naar school gaan. Onze schooltijden zijn:

Maandag-Vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur.

De eerste bel gaat om 8.25. De kinderen worden dan op school verwacht.

Om 8.30 uur beginnen de lessen en moet iedereen binnen zijn.

In het schooljaar 2017-2018 en het schooljaar 2018-2019 is er sprake van een overgangssituatie, met betrekking tot de invoering van het continurooster. De pauzes zijn voor de bovenbouw korter, dan die voor de onderbouw. Dit doen we, zodat we voor alle leerlingen, in alle leerjaren voldoen aan de wettelijke eis van 7.520 lesuren in acht jaren. De lessentabel ligt ter inzage bij de directie van de school. 

Directie

Marjolein Wildeboer, directeur

Aanwezig op ma,di,wo en do

Lydia Adams, teamleider

Aanwezig op ma,di, wo en vr

info@tkompas.nl