Zoek

OR

De ouderraad van ’t Kompas verzorgt de organisatie van verschillende activiteiten die op school plaatsvinden. Ook sturen ze diverse werkgroepen aan waarin ouders deelnemen. Te denken valt aan de decemberfeesten, diverse sportdagen, en overige festiviteiten. Deze activiteiten geven net dat stukje extra aan ons onderwijs, we zijn dan ook zeer dankbaar dat veel ouders betrokken zijn bij school en ons willen helpen. Wanneer u interesse heeft om in een werkgroep of de oudercommissie deel te nemen, bent u van harte welkom.

We hebben momenteel de volgende werkgroepen; Luizenteam, Sportgroepen, avond4daagsegroep, oudercommissie, werkgroep ouderbetrokkenheid en de kerstwerkgroep.