Zoek

Zorg

We willen kinderen het onderwijs bieden, dat aansluit bij hun mogelijkheden. Om dit te bereiken volgen we de ontwikkeling van de leerlingen door te observeren en te toetsen. Daarnaast worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden in de vorm van een 6-weekse cyclus waarbinnen er leerdoelen voor elke leerling worden gesteld. Na zes weken worden deze doelen geëvalueerd en aangepast met nieuwe doelen.

Daarnaast wordt er snel met de ouders gecommuniceerd over de ontwikkeling van het kind. Als een kind op bepaalde gebieden meer aandacht nodig heeft dan kan deze worden gegeven, terwijl het kind op andere gebieden misschien meer uitdagingen aan kan.

Door deze manier van werken kunnen we alle kinderen de begeleiding geven waar ze behoefte aan hebben.