Zoek

Vreedzame school

Wij willen onze leerlingen opvoeden tot democratische burgers die zich verantwoordelijk voelen voor de wereld om hen heen. We maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en we leren ze de spelregels en middelen om op een vreedzame en respectvolle wijze met elkaar om te gaan.

Centraal hierin staat het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. Leerlingen leren voor zichzelf op te komen, maar altijd in relatie tot hun omgeving. Dit zorgt ervoor dat de cultuur van de school verandert naar een democratische gemeenschap. Op het plein treden leerlingen zelf als mediators op. Dit vergroot de sociale vaardigheden en versterkt positief gedrag. Leerlingen en leerkrachten denken mee, en voelen zich verantwoordelijk en betrokken. Zo ontstaan betere relaties binnen de groep en respect en waardering voor verschillen.