Gezonde School

Sinds het schooljaar 2013-2014 mag onze school zich een Gezonde School noemen. Wij hebben het vignet Gezonde School gekregen met daarbij het certificaat Bewegen.

Dit betekent dat wij structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen en daarbij specifieke aandacht hebben voor bewegen. Dit komt onder andere tot uiting doordat wij een vakleerkracht bewegingsonderwijs hebben die twee keer per week les geeft aan de groepen 3 tot en met 8 en bij de Tussen-de-Middag-Opvang er studenten zijn die spel en beweging geven. Een Gezonde School verbetert de gezondheid van leerlingen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijk vignet Gezonde School. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden.