Mode:         

Het laatste nieuws

Gedragsweek

Alle kinderen gaan de komende week met hun leerkracht regels vaststellen die zullen gelden in hun groep. Uit deze regels zullen algemene regels voortvloeien voor de hele school. Vrijdag 16 september worden deze regels door 1 kind per groep, de voorzitter van de OR en de MR en directie ondertekend. Vervolgens zullen deze regels opgehangen worden in de grote zaal.

Sponsorloop voor Ellen's Children Fund

Op vrijdag 20 mei is er op CBS 't Kompas een sponsorloop. Het geld van de sponsorloop gaat naar een goed doel namelijk het Ellen's Children Fund (www.ellenschildrenfund.org). Vanaf 11 uur zullen alle kinderen hun rondjes lopen om en door de school, aangemoedigd door ouders.

 

't Kompas

2016-2017

de wethouder op bezoek

Op donderdag 29 september is wethouder Paul de Rook langs geweest bij de gymles van CBS 't Kompas.  Binnenkort wordt de nieuwe gemeentelijke nota Bslim 3 gepresenteerd. Hierin wordt aandacht besteed aan bewegingsonderwijs en naschoolse sport. Gymmen kunnen we op 't Kompas goed! Daarom was het wel een kijkje waard!


De wethouder was enthousiast over het lesaanbod en alle mooie sportmogelijkheden in onze wijk Lewenborg. We hopen dit in de komende jaren zo te houden!

In het foto-album vindt u een paar foto's. 

Laatste nieuws

Leerorkest

Afgelopen zaterdag heeft groep 6 zijn eindconcert gehad van het Leerorkest. In de sporthal in Lewenborg kwamen zo'n 200 leerlingen van scholen in Groningen en Haren bij elkaar die les hadden gehad van het Leerorkest. In een prachtig orkest met de docenten, vrijwilligers en orkestleden van het NNO werd een concert gegeven waar ouders en belangstellenden naar konden komen luisteren. Tijdens de repetitie en de uitvoering is er een opname gemaakt door Radio 4. Deze is te beluisteren via de volgende link http://www.radio4.nl/gids/2016-06-04 De daadwerkelijke (korte) uitzending van het Leerorkest begint na een uurtje. IJsvrije dagen

De eerste week na de kerstvakantie is een bijzondere week geweest. We konden vanwege het winterse weer drie dagen niet naar school! Buiten was het koud, maar vooral glad. De kinderen konden zelfs over de straat schaatsen wat ze zelfs tot op het schoolplein hebben gedaan. Er zijn prachtige beelden op de televisie verschenen van het winterse weer. Hieronder ziet u enkele foto's van de glinsterende, glibberige straat rondom de school.

Leerorkest van start

Onze leerlingen uit groep 6 zijn op 3 november gestart met het volgen van muzieklessen onder schooltijd georganiseerd door Stichting Leerorkest. Stichting Leerorkest Groningen heeft de droom dat ieder kind in de provincie Groningen de mogelijkheid heeft om een muziekinstrument te leren bespelen en samenspeelervaring op kan doen in orkestverband. Samen muziek maken is namelijk goed voor het zelfvertrouwen, bevordert samenwerking en stimuleert integratie. Stichting Leerorkest Groningen biedt de kinderen onder schooltijd een basisopleiding muziek die gericht is op samenspel. Het uitgangspunt daarbij is om al na een paar weken les samen te gaan spelen in orkest verband. Voor het Leerorkest is een speciale methode ontwikkeld en er worden orkeststukken op maat geschreven. De opzet van het Leerorkest bestaat uit instrumentale lessen en orkestrepetities. De instrumentale lessen vinden wekelijks plaats onder schooltijd, waarbij de muziekdocenten naar de school toe komen. De groepjes bestaan uit zo’n 8 kinderen,  gegroepeerd naar instrument. Gedurende het schooljaar worden er vier orkestrepetities georganiseerd. Aan het eind van het schooljaar, op de avond na de vierde orkestrepetitie (de generale repetitie), zal het uiteindelijke slotconcert plaatsvinden.Sponsoractie Vluchtelingen Onnen

Op donderdag 29 oktober hebben de kinderen van 't Kompas mee gedaan aan een sponsoractie. Tijdens deze actie konden de kinderen allerlei sportieve activiteiten in de sporthal in Lewenborg doen. Door bijvoorbeeld zoveel mogelijk mogelijk ballen in een korf te gooien, rondjes te lopen of te mikken met de voetbal konden de kinderen hun punten verdienen. Aan het einde van de dag werd er een volleybalwedstrijd gehouden tussen ouders en leerkrachten.  Op school stonden bakken waarin statiegeldflessen, sportkleren en -schoenen of speelgoed gedaan kan worden. De sponsoractie komt ten goede aan de kinderen van de vluchtelingen in Onnen. Het tot nog toe binnen gehaalde bedrag is 1500 euro. 

Verkiezing Sportiefste basisschool van Nederland!

Op donderdag 16 april heeft onze school meegedaan met de Verkiezing van sportiefste basisschool van Nederland. Groep 8 heeft met een groepspresentatie op het podium laten zien wat wij als school doen aan sportieve activiteiten, Malik, juf Marjolein en juf Josha hebben vragen moeten beantwoorden over het beleid van de school op het gebied van bewegen en een aantal leerlingen en juf Marjolein zijn op OOG TV geweest. Tijdens de dag werden er workshops voor de leerlingen georganiseerd zoals zwemmen, dansen en freerunning. Aan het einde van de dag werd bekend gemaakt wie er gewonnen had. Onze school werd tweede en daar zijn we natuurlijk heel erg trots op! Met een prachtige beker, een tafeltennistafel van de Gezonde School en 1000 euro voor sport- en spelmateriaal zijn we naar huis gegaan.Opening Projectweken

De komende weken werken we met de kinderen over het menselijk lichaam. Daarbij ligt de nadruk bij de groepen 1 t/m 4 op de dokter en het ziekenhuis en in de groepen 5 t/m 8 op het menselijk lichaam. Woensdagmorgen 4 maart heeft de opening voor de kinderen van onze school plaatsgevonden. 's Morgens kregen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een workout van een medewerker van Balili sportcentrum. Daarna gingen de kinderen hun hartslag meten. Aan het einde van de ochtend hebben de groepen 1 t/m 4 een toneelstukje gezien waarin een patiënt bij de dokter kwam.

In de komende weken vinden ook de ateliers plaats, waarbij de kinderen onder begeleiding van ouders en leerkrachten op allerlei gebieden met Kunst, Cultuur en Creativiteit bezig gaan.

Verhuizing

Onze school is verhuisd naar een ander schoolgebouw. Aangezien wij aan de Kiel geen ruimte meer hadden voor nieuwe groepen en we een groep in het speellokaal moesten huisvesten, zijn we verhuisd naar een volledig vernieuwd schoolgebouw. Deze staat aan de Valreep 67-69 schuin tegenover onze oude school (bruggetje over). Vlak voor en in de kerstvakantie zijn alle spullen naar de Valreep gebracht en hebben we de school weer ingericht. Het resultaat mag er zijn! Op 5 januari starten we met alle groepen in ons nieuwe schoolgebouw. Ook starten we dan een nieuwe instroomgroep met juf Eva en juf Nathalie. Deze groep (groep 1d) begint ook op maandag 5 januari in hun nieuwe lokaal!

Lichtbrigade

Op vrijdag 31 oktober hebben meneer Tonnie en een aantal vaders en moeders de fietsen van de kinderen uit groep 6, 7 en 8 gecontroleerd. De controle was vooral gericht op het goed functioneren van de lichten in verband met het vroeg invallen van de avond en de veiligheid van de kinderen op de fiets. Wanneer de verlichting niet voldoende was, werd dit zo goed mogelijk gerepareerd of opgelost. Het inititatief tot deze verlichtingsactie wordt genomen door de ANWB. Op onze school heeft meneer Tonnie georganiseerd dat we deze actie konden uitvoeren. We willen alle ouders bedanken die mee geholpen hebben! In het fotoalbum vindt u een aantal foto's van de middag.

 


 

Informatie over de verlichtingsactie:

Fietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk. Jaarlijks worden ruim 600 kinderen van 0-14 jaar opgenomen in het ziekenhuis na een verkeersongeval en vallen er 35 verkeersdoden onder kinderen. Met goede fietsverlichting neemt het risico met 20% af om in het donker te worden aangereden. Daarom organiseert de ANWB Lichtbrigade na twee succesvolle jaren ook dit jaar weer de fietsverlichtingsactie!

ANWB Lichtbrigade

Met de ANWB Lichtbrigade helpen de ANWB, scholen, leerlingen, vrijwilligers en ouders gezamenlijk mee om het aantal verkeersongelukken onder kinderen in Nederland te verlagen. Wij stellen aan 2000 basisscholen, 50 middelbare scholen en 100 ANWB-leden een gratis ANWB-fietsverlichtingspakket beschikbaar. Dit pakket bevat alle gereedschap voor een veilige en verlichte fiets.

 

Flashmob

Op vrijdag 10 oktober hebben een paar meiden uit groep 7 en 8 een flashmob op het plein 'gedaan'. Op de muziek van 'Happy' van  Pharell Williams stonden zij op een podium te dansen, waarbij kinderen, ouders en leerkrachten mee konden gaan dansen. Dit deden zij in het kader van de afsluiting van de Kinderboekenweek. Deze had als thema 'Feest' en met feestelijke en vrolijke muziek zijn deze weken afgesloten. In het fotoalbum kunt u de foto's bekijken.

 

 

 

 

2013-2014

 

Vignet Gezonde School

 

Op woensdag 2 april wordt het basisvignet Gezonde School aan onze school uitgereikt. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig en integraal werken aan de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met dit vignet laat de school zien dat zij de gezondheid van de leerlingen en medewerkers belangrijk vinden.

Veel scholen werken aan de gezondheid van hun leerlingen. De Gezonde School verbindt losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak. Wij hebben aandacht voor onze omgeving, signaleren ongezond gedrag, besteden in ons onderwijs aandacht aan gezondheid en hebben de structurele aandacht voor gezondheid vastgelegd in ons beleid. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Sport en bewegen

 CBS ‘t Kompas heeft speciale aandacht voor het thema Sport en bewegen. Hiervoor zet het schoolteam diverse activiteiten in. De school neemt deel aan de pilot “Bewegen voor kinderen; slim, fit en gezond.” Hierbij wordt gepoogd de kwaliteit van het binnenschoolse en buitenschoolse sportaanbod te verbeteren door onder andere een vakleerkracht die twee keer per week bewegingsonderwijs verzorgd. Deze vakleerkracht geeft ook Motorisch Remedial Teaching (MRT) voor kinderen met een beweegachterstand. Alle kinderen worden gestimuleerd om vaak naar de sportieve naschoolse activiteiten in de wijk te gaan. De wijk heeft een actief Bslim team welke onder meer grote sportdagen organiseert waar de school altijd aan meedoet. Tot slot is de school ook nog partner in het pilot project Sport- en spelateliers van Sportplein Groningen waarbij de leerlingen extra beweegmomenten krijgen in de pauze onder begeleiding van sportstudenten.

Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

Project techniek; Bouwen!

 

Vrijdag 7 maart is het schoolproject Techniek geopend. Op het plein liepen de leerkrachten in hun schilder- en werkkleren, samen met Bob de Bouwer. De komende weken gaan we werken met en rondom techniek waarbij de nadruk ligt op bouwen. Hoe maak je stevige bouwconstructies? Waarvan worden gebouwen gemaakt? Hoe worden gebouwen gemaakt? Hoe ziet een gebouw eruit? Kunnen we zelf een gebouw tekenen en maken? Hoe ziet je droomschool eruit?

Aan het eind van het project, op woensdag 2 april, zal er een tentoonstelling zijn voor ouders en kinderen met de gemaakte bouwwerken. In het fotoalbum vindt u de foto's van deze morgen.

 

 


Sport en spel

 

In het kader van sportstimulering en een gezonde leefstijl maar vooral omdat het leuk is om te doen gaat er voor de dinsdag en donderdag tussen de middag een structureel sportaanbod plaatsvinden voor de overblijf op ‘t Kompas. Op de dinsdag en donderdag worden er verschillende keuzeprogramma’s aangeboden waar de leerlingen zich op school voor moeten opgeven. Deze programma’s zullen onder andere bestaan uit tikspelen, touwspringen, dans, balsporten en samenwerkingspelen.  Na de voorjaarsvakantie zal hiermee gestart worden in samenwerking met studenten vanuit de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.  Het doel van dit project is een sportieve, leerzame en vooral ook leuke invulling te geven aan de overblijf.
 

 

Minder afval dankzij mij! 

De eerste weken van dit nieuwe kalenderjaar doet onze school mee met de actie Minder afval dankzij mij! In het kader hiervan hebben de leerlingen een les van Milieustewards gehad en hebben zij een lunchbox en beker ontvangen. De acctie heeft tot doel de kinderen bewust te maken van (het terugdringen van) afval en de effecten van afval op het milieu. De groepen 5 tot en met 8 hebben een toneelvoorstelling van de Dames Slier gehad, genaamd De Boomhut. De voorstelling was een groot succes, de kinderen werden helemaal meegenomen in het verhaal. De afsluiting van dit project is een zwerfafvalopruimingsactie door de bovenbouw. Samen met de leerlingen proberen we onze omgeving netjes en schoon te houden! In de fotoalbum vindt u foto's van de toneelvoorstelling.

 

Schoenendoosactie

 

Ook dit jaar wordt op onze school de Schoenendoosactie gehouden.

Voor jou .. van mij ...

Met dit thema is de jaarlijkse schoenendoosactie van Actie4Kids weer van start gegaan. Jaarlijks worden er ruim 50.000 schoenendozen gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen die leven in moeilijke omstandigheden. Het kan gaan om kinderen in weeshuizen, ziekenhuizen, vluchtelingenkampen of die op straat leven. Soms gaat het om oorlogslachtoffertjes of kinderen die leven in grote armoede. Bij elke schoenendoos wordt ook een boekje met bijbelverhalen uitgedeeld. de actie loopt tot en met 21 november.

 

Plantsoenloop 2013

 

Op zaterdag 2 november hebben 7 kinderen meegelopen met de Plantsoenloop. Uit groep 5 deden drie kinderen mee en uit groep 6 waren het er vier. Alle kinderen hebben dezelfde afstand gelopen, namelijk de 2 kilometer KIKA Scholierenrun. Hier deden ongeveer 500 kinderen aan mee! De snelste van ’t Kompas deed er maar 8:57 minuten over, erg knap! In het fotoalbum vindt u de foto's.

 

Nationaal Schoolontbijt

 

CBS 't Kompas geeft kinderen de beste start van de dag

Een goed ontbijt blijft de beste start van de dag. Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 november 2013 vindt daarom de 11e editie van Het Nationaal Schoolontbijt plaats. Dan gaan op zo'n 2.000 basisscholen in het hele land ruim 400.000 kinderen samen ontbijten. Op 8 november vieren ook de leerlingen en leerkrachten van CBS ’t Kompas een gezamenlijk ontbijt. Zij maken hier een bijzondere gebeurtenis van, samen met de Coop uit de buurt.

Ontbijt broodnodig
Ontbijten is broodnodig. Een ontbijt helpt het lichaam op gang en voorkomt bij leerlingen concentratieproblemen op school. Ook is een goed ontbijt belangrijk voor een goede stoelgang en bij het streven naar een gezond gewicht. Het Nationaal Schoolontbijt laat kinderen, ouders en leerkrachten het belang zien van het ontbijt als de beste start van de dag. Zowel het Voedingscentrum als de Maag Lever Darm Stichting juichen dit initiatief toe.

Goede doelen

Bij de 11e editie kiest Het Nationaal Schoolontbijt voor een bijzonder goed doel: War Child. Deze organisatie zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. Bijvoorbeeld met muziek, dans en toneel laat War Child oorlogskinderen weer gewoon kind zijn. Met de symbolische bijdrage van € 0,25 per ontbijtje steunen scholen naast War Child ook Bake for Life. Bake for Life bouwt bakkerijen in de derde wereld waar schoolverlaters, gehandicapten, wezen, kindsoldaten en alleenstaande moeders het bakkersvak leren en zo in de toekomst voor zichzelf kunnen zorgen.

 

EU-schoolfruit

Gedurende schooljaar 2013-2014 doet onze school mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!


Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Wat de leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruitprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!


Het EU-Schoolfruitprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, het Productschap Tuinbouw, het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit en vijf sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland en GroentenFruit Bureau. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl. Kern van het EU-Schoolfruitprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 37 (9-13 september). Deze groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie en Halm Schoolfruit. Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag.