Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)

Vanaf het schooljaar 2013-2014 ontvangt CBS ’t Kompas subsidie om 10 kleuters gedurende 10 uren extra taalstimulering te geven en 5 leerlingen uit groep 3. Uitgangspunt is dat een goede taalontwikkeling voorwaarde is om succesvol de basisschool te doorlopen.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de groep schakelkinderen gelden in het algemeen de volgende twee criteria: er is sprake van een grote taalachterstand en het is te verwachten dat de leerling flinke vooruitgang zal boeken door een jaar intensief taalonderwijs. De leerkrachten van de kleutergroep geven deze extra taalstimulering aan de geselecteerde kinderen en er is een leerkracht die een aantal uren per week de kinderen uit de groep zal halen om met hen bezig te gaan.

Op onze school wordt de VVE op dinsdag en donderdag door juf Jolanda Smit gegeven. Zij zit met de kinderen in een ruimte waar de kinderen gedurende die tijd extra taalstimulering door onder andere talige spelletjes krijgen.